ELHUB

Elhub er nå i drift. Sluttbruker kan også logge seg på Elhub for å finne relevant informasjon om sitt målepunkt.

Dette gjøres via markedsaktørenes hjemmesider og  Elhub Web Plugin (Plugin) som er den delen av Elhub hvor sluttbruker får tilgang til egen informasjon.

I Plugin finner sluttbruker alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun sluttbruker som kan se og endre informasjon gjennom Plugin.

Plugin benytter ID-porten som autentiseringsløsning.

Elhub Web Plugin