FAKTURA MAI-JUNI

På grunn av tekniske problemer hos vår systemleverandør, har vi problemer med å få sendt ut faktura for perioden mai-juni. Faktura vil bli sendt ut så snart problemene er løst, med forskjøvet forfallsfrist.