Kraftpris fra 20. mai 2022

Kraftprisen justeres ned med virkning fra 20. mai 2022, og blir 19,4 øre/kWh inklusive elsertifikat