Kraftpris fra 1. jaunar 2023

Kraftprisen justeres opp med virkning fra 1. januar 2023, og blir 47,5 øre/kWh inklusive elsertifikat