Kraftpris fra 3.februar 2021

Kraftprisen justeres opp med virkning fra 3.februar 2021, og blir 35,5 øre/kWh inklusive elsertifikat