Kraftpris fra 15.september 2021

Kraftprisen justeres opp med virkning fra 15.september 2021, og blir 42,5 øre/kWh inklusive elsertifikat