Kraftpris fra 26.mars 2020

Kraftprisen justeres på ny ned med virkning fra 26.mars 2020, og blir 19,8 øre/kWh inklusive elsertifikat