Kraftpris fra 22.november 2019

Kraftprisen justeres opp med virkning fra 22.november 2019, og blir 43,5 øre/kWh inklusive elsertifikat