Kraftpris fra 20.juni 2019

Kraftprisen justeres ned 12,5 øre med virkning fra 20.juni 2019, til 37 øre inklusive elsertifikat