Strømstøtte for desember 2022

Kunder i prisområde NO4, Nord-Norge mottar for første gang strømstøtte på grunn av høy kraftpris. Regjeringens strømstøtteordning er utformet slik at det er gjennomsnittlig månedspris i spotmarkedet som brukes for å beregne en eventuell støtte. Dette uavhengig av hvilken kraftavtale forbrukeren har. I desember i fjor var gjennomsnittsprisen i Nord-Norge så høy at kunder i prisområde NO4 får 25,68øre/kWh i støtte. Det vil si at kunder hos Bindal Kraftlag i realiteten får 6,28 øre/kWh til gode på kraftprisen som var 19,4 øre/kWh. Strømstøtten utbetales via det lokale nettselskapet, og kommer på neste faktura.

Utviklingen i markedet vil avgjøre om kundene er berettiget til å motta videre støtte.