Feilutsendt faktura

6.mars gikk det ved en feil ut en faktura fra oss til noen av våre kunder. Fakturaen inneholdt kun produktet kraft. Denne fakturaen vil bli kreditert, og skal ikke betales. Det jobbes for å få eliminert feilen, og ny faktura med både nett og kraft kommer når dette er i orden.