Kraftpris fra 15. juni 2023

Kraftprisen justeres ned med virkning fra 15. juni 2023, og blir 22,5 øre/kWh inklusive elsertifikat