Bindalskraft

Konsesjonskraft til alminnelig forsyning i Bindal kommune.

Før du bestiller produktet ber vi deg om å sette deg inn i dine forbrukerrettigheter ved å lese:

Produkttype: Variabel pris
Beskrivelse av produktet:

Konsesjonskraft til alminnelig forsyning i Bindal kommune.

Fornybar energi? Nei
Fastpristid: 1 måned
Gjelder også timemåler? Ja
Kilowattimepris fram i tid per forsyningsområde: - Bindal: 47,5 øre per kWh
Leveringsområde: Bindal
Gjelder nye kunder? Ja
Betalingstid Etterskudd
Inklusive mva? Nei