KRAFTPRIS FRA 1. JULI 2024

Kraftprisen justeres ned med virkning 1. Juli 2024, , og blir 32,5 øre/kWh inklusive elsertifikat.